Hva gjør at psykoterapi virker?

Terapeuter må være oppmerksomme på pasienters selvbilde når terapien fokuserer på følelser. Men følelser virker forskjellig i forskjellige terapimetoder.

Det viser doktorgradsarbeidet til Pål Ulvenes. Han har sammenlignet to psykoterapimetoder. Fokuset i arbeidet hans har vært å undersøke hva som bidrar til endring i disse metodene.

Hvor godt terapeuten tilpasser seg pasientens selvbilde er viktig for hvor mye følelser pasienten vil oppleve dersom terapeuten fokuserer på følelser. Men følelser virker også forskjellig i forskjellige terapimetoder. I korttids dynamisk terapi kan et fokus bort fra følelser gjøre forholdet mellom terapeut og pasient bedre, men dette bidrar ikke til et godt utfall. Å unngå følelser gjør dermed at pasienten liker terapeuten bedre, men pasienten blir ikke noe bedre av den grunn.

I det som kalles kognitiv terapi kan derimot et fokus bort fra følelser gjøre at forholdet mellom terapeut og pasient blir bedre, og at utfallet blir bedre.

Studien til Ulvenes er blant de mest omfattende av sitt slag. Ved å analysere nesten 1000 psykoterapisesjoner med flere måleinstrumenter ble utviklingen til 50 pasienter med 40 timer psykoterapi nøye kartlagt.

En rekke studier har vist at psykoterapi er effektivt. Men hva som gjør at behandlingen virker er derimot mindre utforsket. Doktoravhandlingen til Pål Ulvenes bidrar til forståelsen av hva som gjør at psykoterapi virker.

Publisert 8. apr. 2013 12:28 - Sist endret 8. apr. 2013 12:29