Hjernens fungering hos ungdommer med schizofreni

Når ungdommer med schizofreni (12-18 år) ble sammenlignet med friske kontroller, viste de over-aktivering i fremre del av hjernen under løsning av en arbeidsminneoppgave, manglende fortynning av hjernebarken ved økende alder og svekket evne til visuell prosessering.

I sin doktorgradsavhandling har stipendiat Rune Thormodsen ved Vestre Viken Helseforetak  sammenlignet friske ungdommer og ungdommer med schizofreni ved hjelp av hjerneavbildningsteknikker (fMRI og MRI) og en enkel visuell prosesseringsoppgave. Det er tre hovedfunn i avhandlingen som  sier noe om hjernenes struktur og funksjon hos ungdommer med schizofreni:

 • Nedre del av den fremre hjernebarken hos ungdommer med schizofreni over-aktiverer under løsning av en arbeidsminneoppgave. Det kan tolkes som at hjernen til ungdommer med schizofreni kompenserer under slike oppgaver, eller at de må anstrenge seg mer tankemessig for å løse dem.

 • Friske ungdommer viste en forventet fortynning av hjernebarken i aldersspennet 12-18 år, mens ungdommer med schizofreni manglet denne fortynningen. Dette funnet er i tråd med tidligere forskning, som har antydet at hjernebarken hos ungdommer med schizofreni følger en annen utviklingsvei enn friske personer.

 • Ungdommer med schizofreni viste en svekket evne til å prosessere tosifrede tall  presentert i 16.5 ms på en dataskjerm. Dette funnet tyder på at ungdommer med schizofreni har en svekket kapasitet for nøyaktig og rask visuell prosessering.

Årsaken til schizofreni  er fortsatt for det meste  ukjent, men det synes klart at sykdommen  må betraktes  som en hjernelidelse. Thormodsens  avhandling løser ikke schizofrenigåten, men  sammen med annen forskning gir denne avhandlingen et viktig  «kikkhull» for hjernenes fungering hos ungdommer med denne lidelsen. Doktorgradsavhandlingen er del av et større forskningsprosjekt  på ungdommer med schizofreni, hvor hovedfokus er på nevropsykologiske tester og hjerneavbildning.

Publisert 16. mai 2013 15:15 - Sist endret 21. mai 2013 13:11