Disputas: Rune Thormodsen

Cand.psychol. Rune Thormodsen ved Vestre Viken HF vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Brain abnormalities in early-onset schizophrenia spectrum disorders

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 31.mai 2013, Auditorium 3, Psykologisk institutt

Tid: 10:15-11:00

Tittel: "Trening av neurokognitive funksjoner hos pasienter med schizofreni: Muligheter og begrensninger".

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Nevropsykolog Håkan Nyman, det Karolinska Institut, Sverige
  • Professor Karsten Specht, det Psykologiske Fakultet, UiB
  • Professor Bruno Laeng, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Anne Inger Helmen Borge

Veileder(e)

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 16. mai 2013 15:15 - Sist endret 6. jan. 2021 00:10