Marte Tandberg

Sist endret 15. apr. 2013 15:28 av ragnsko@uio.no

Arbeidsdeltakelsen blant personer med psykoselidelse er generelt lav til tross for at de fleste av dem ønsker å jobbe. Betydningen av å være i jobb er bl.a. nært knyttet til økt livskvalitet. Marte Tandberg har i sin avhandling undersøkt hvor mange personer med psykoselidelse som jobber og hva som gjør at disse menneskene klarer å stå i arbeid.

Sist endret 15. apr. 2013 15:28 av ragnsko@uio.no

Employment rates for patients with psychosis are low, but vary partly depending on illness phase. European studies have reported employment rates between 13 and 65 % for patients with first-episode psychosis (FEP) and 10-20 % for patients with chronic schizophrenia. The first aim of the thesis was to identify the number of patients with psychosis who were working or studying. The thesis included two different FEP samples from the Early Treatment and Identification of Psychosis (TIPS) project and the Thematically Organized Psychosis (TOP) project, and a sample of patients with a longer duration of illness from the TOP project.

Sist endret 4. apr. 2013 15:09 av ragnsko@uio.no