Disputas: Marte Tandberg

Cand.psychol. Marte Tandberg ved Oslo Universitetssykehus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

The relationship between neurocognition, symptoms and employment status in patients with psychotic disorders.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 7.mai 2013, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Kognitiv remediering ved schizofreni - effekt på kognisjon, symptomutvikling og dagliglivsfunksjon 

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center Bispebjerg, Danmark
  • Professor Frank Larøi, University of Liège, Belgia
  • Førsteamanuensis Stein Andersson, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er forskningsleder Anne Inger Helmen Borge

Veileder(e)

  • Torill Ueland, Oslo Universitetssykehus
  • Kjetil Sundet, Psykologisk institutt
  • Ingrid Melle, Oslo Universitetssykehus

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 15. apr. 2013 15:28 - Sist endret 9. jan. 2020 14:13