Observasjoner av familiesamspill

Psykologspesialist Bent Storå har i sin doktoravhandling funnet at terapeuter kan observere foreldre-barn samspill på en forskningsmessig pålitelig måte.

Terapeutene er trenet til å hjelpe foreldre til utvikle spesielle ferdigheter for å håndtere atferdsvansker hos sitt barn, men de var ikke trenet som observatører.

Trening av foreldre

Store internasjonale og norske studier viser at en trening av foreldre i gode foreldreferdigheter er effektiv behandling av barns atferdsvansker. Avhandlingen er knyttet til et behandlingsprogram for atferdsvansker hos barn som heter Parent Management Training - Oregon (PMTO). Foreldreferdigheter som å involvere seg positivt med barnet, effektiv grensesetting, problemløsning og godt tilsyn med barnet er tema i PMTO. Forskning på PMTO programmet har vist at når foreldre endrer sin oppførsel sammen med barna, så endrer også barna sin oppførsel både hjemme og andre steder. Systematisk observasjon av foreldre og barn i familier der barn har atferdsvansker har vært viktig i utvikling og evaluering av PMTO programmet. Det har vist seg at den mest effektive metoden for å studere familiesamspill har vært å videofilme familiene sammen i strukturert samspill, i klinikken.

Observasjoner av foreldreferdigheter

Observasjoner av foreldreferdigheter har vist seg å forutsi resultatene av PMTO behandling: Når trente observatører angir at de synes foreldrene viser gode foreldreferdigheter, vil ofte barnet ha mindre problematferd to år frem i tid. Storå studerte observasjonene av foreldreferdigheter til trente observatører (kodere) og PMTO terapeuter ved hjelp av avanserte analyser. Terapeutene og koderne observerte videofilm av 52 familier før PMTO behandling ble påbegynt. Resultatene indikerer at observasjonene til både de trente koderne og PMTO-terapeutene er forskningsmessig pålitelige. Studien legger et godt grunnlag for videre studier av den kliniske nytten av terapeuter som observatører.

 

Publisert 9. sep. 2013 09:44 - Sist endret 9. sep. 2013 10:30