Disputas: Siri Søftestad

Master i sosialt arbeid Siri Søftestad ved Sørlandet Sykehus HF vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Suspicion of Child Sexual Abuse: Challenges in protection and care. A qualitative study exploring the perspectives of children, parents and child protection workers.

 Foto:Irene Svozilik

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 16.september 2013, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: "Hvordan forstå og formidle barns perspektiv og barns erfaringer?
En systematisk gjennomgang av muligheter og begrensninger knyttet til ulike opplegg for kvalitative intervjuer med barn og unge"

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Universitetslektor Cecilia Kjellgren, Linneuniversitetet, Sverige

  • Førsteamanuensis Helge Holgersen, UiB

  • Professor Hanne Haavind, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er professor Roald Bjørklund

Veiledere

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 28. aug. 2013 09:06 - Sist endret 19. nov. 2015 13:16