Disputas: Markus Handal Sneve

M.Sc. in Neuro-Cognitive Psychology Markus Handal Sneve ved Psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Visual working memory: Cortical mechanisms of encoding, maintenance, and retrieval of low-level visual attributes.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 11.mars, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Forstyrrelser i korttidshukommelse/Disturbances in short time memory

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Axel Larsen, Universitetet i København, Danmark

  • Professor Karsten Specht, Universitetet i Bergen

  • Professor Kristine Walhovd, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputas ledes av instituttleder Kjetil Sundet 

Veileder(e)

  • Hovedveileder: Emeritus Svein Magnussen

  • Biveileder: Førsteamanuensis Tor Endestad

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 21. feb. 2013 15:18 - Sist endret 2. juli 2015 15:15