Disputas om psykiske plager hos alkoholmisbrukeres familie

Master i psykologi Kamilla Rognmo ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Consequences of alcohol use for family members: A population based study

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 12.desember, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Familiepsykologiske perspektiver på alkoholforskning; drøft forskningsmessige muligheter og utfordringer, inkludert mulige implikasjoner for praksisfeltet

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Erik Lykke Mortensen, Københavns Universitet, Danmark
  • Professor Frode Thuen, Høgskolen i Bergen
  • Førsteamanuensis Nora Sveaass, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er professor Odd Arne Tjersland

Veiledere

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 25. nov. 2013 14:11 - Sist endret 9. jan. 2020 14:11