Disputas om selvmord hos unge menn

Cand.psychol. Mette Rasmussen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Suicide among Young Men: Self-esteem regulation in transition to adult life

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 18.desember 2013, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Drøft grunnlaget for og nytten av metoder for å bedømme selvmordsrisiko

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Ellinor Salander Renberg, Universitetet i Umeå, Sverige

  • Seniorforsker Sissel Steihaug, SINTEF

  • Professor Svein Mossige, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er instituttleder Kjetil Sundet

Veiledere

  • Professor Hanne Haavind

  • Seniorforsker Kari Dyregrov

  • Forsker Gudrun Dieserud

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 4. des. 2013 10:20 - Sist endret 9. jan. 2020 14:13