Disputas: Elisabeth Larsen

Cand.polit. Elisabeth Larsen ved Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Snus among young people in Norway. Some psychosocial aspects.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 24.05.3013, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Beskriv ulike strategier for skadereduksjon på tobakksområdet og drøft hvilke implikasjoner hver av dem kan ha for folkehelsen

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Antti Uutela, National Institute for Health and Welfare (THL), Helsinki, Finland
  • Førsteamanuensis Nora Wiium, det Psykologiske fakultet, UiB
  • Førsteamanuensis Henrik Natvig, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Bjørn Rishovd Rund

Veileder(e)

  • Karl Erik Lund, SIRUS
  • Jostein Rise, SIRUS

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 10. mai 2013 09:26 - Sist endret 6. jan. 2021 00:10