Tidlig opplæring gir foreldre trygghet

Foreldre til for tidlig fødte barn som fikk opplæring av sykepleiere opplevde økt trygghet, kunnskap og selvtillit i deres rolle som foreldre. Spesielt fedrene opplevde et lavere stressnivå sammenlignet med fedre som ikke fikk opplæring.

Dette kommer frem i doktorgradsavhandlingen som spesialsykepleier og stipendiat Nina M. Kynø har levert ved Psykologisk institutt, UiO. Hun har studert langtidseffekten av et elleve timers opplæringsprogram for foreldre til for tidlig fødte barn, ved Oslo universitetssykehus, da barna fylte tre år.

I intervjuer kom det fram at foreldrene til de for tidlig fødte barna mente at de og andre i samme situasjon opplever mer stress enn foreldre til barn født på termin. Foreldre som gjennomførte opplæringen vurderte den som støttende og nyttig, og den ga dem trygghet, kunnskap og økt selvtillit i deres rolle som foreldre til det for tidlig fødte barnet.

Foreldre og barn som deltok i opplæringsprogrammet The Mother Infant Transaction Program ble sammenlignet med en gruppe som ikke gjennomførte programmet. Programmet inneholder syv timer opplæring på sykehuset og deretter fire hjemmebesøk. Barna i studien var født mellom 10 og 4 uker for tidlig.

Opplæringsprogrammet søker å styrke samspillet mellom foreldre og for tidlig fødte barn, slik at foreldrenes eventuelle opplevelser av stress reduseres, foreldrerollen styrkes og mulige utviklingsvansker hos barnet motvirkes. Opplæringen hadde positiv effekt på foreldrene, men bedret ikke barnas utvikling eller adferd målt ved 3 års alder.

Publisert 30. mai 2013 12:51 - Sist endret 30. mai 2013 12:51