Nina Kyno

Sist endret 16. mai 2013 13:29 av ragnsko@uio.no
Sist endret 30. mai 2013 12:51 av ragnsko@uio.no

Infants born preterm have an increased risk of subsequent adverse developmental outcomes, and this holds true for the less studied groups of moderate and late preterm infants. To counteract the possible negative developmental trajectories, various early interventions have been designed and implemented to enhance child development and increase parental adjustments.

Sist endret 30. mai 2013 12:51 av ragnsko@uio.no

Foreldre til for tidlig fødte barn som fikk opplæring av sykepleiere opplevde økt trygghet, kunnskap og selvtillit i deres rolle som foreldre. Spesielt fedrene opplevde et lavere stressnivå sammenlignet med fedre som ikke fikk opplæring.