LAR-barn er sårbare for reguleringsvansker

Barn av kvinner i LAR-behandling har mer problemer knyttet til oppmerksomhet, finmotorikk, og arbeidsminne.

I sin doktorgradsavhandling ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), UiO og Enheten for Kognitive Utviklingspsykologi (EKUP), Psykologisk Institutt, UiO har stipendiat Carolien Konijnenberg undersøkt kognitive ferdigheter hos barn av kvinner som har brukt metadon eller buprenorfin (subutex) i svangerskapet. Disse barna har hun sammenlignet med barn av kvinner som ikke har brukt LAR-medikamenter eller rusmidler i svangerskapet.

En sårbar gruppe

Konijnenberg viser at LAR-barn har flere problemer med å regulere og kontrollere oppmerksomhet, finmotorikk og atferd enn barn som ikke ble eksponerte for LAR eller rus, da barna var rundt 4 år. Ferdigheter er avgjørende for å kunne planlegge, løse problemer og hemme impulser og har stor betydning for barns daglige fungering.

– Resultatene viser at barn av mødre i LAR er en sårbar gruppe, og de bør følges opp nøye. Ikke bare i barnets første leveår, men også i tiden etter, sier Konijnenberg.

– Barna har like gode læreevner som barn som ikke har vært eksponert, så det er mye å bygge på for å sikre en positiv utvikling.

Første i Norge

Den unike studien i norsk sammenheng er del av et større prosjekt som følger opp en nasjonal gruppe med barn født mellom 2005 og 2006 fra fødsel frem til skolealder. Disse barna har vært eksponert for metadon eller subutex i fosterlivet. Dette er den første norske studien som undersøker hvordan barn av kvinner i LAR-behandling utvikler seg på lang sikt.

Publisert 28. jan. 2013 13:00 - Sist endret 5. feb. 2013 14:38