Disputas: Anne Kjeldsen

Cand.psychol. Anne Kjeldsen ved Folkehelseinstituttet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Longitudinal profiles of externalising behaviour from infancy to mid-adolescence: Early predictors, timing of risk factors, and late adolescence outcomes.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 18.juni 2013, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Personorienterte versus variabelorienterte tilnærminger til studiet av forløp av psykiske vansker gjennom barne- og ungdomstiden

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Lars R. Bergman, Stockholms universitet, Sverige
  • Seksjonsleder Trine Waaktaar, R-BUP Øst og Sør
  • Professor Bente Træen, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Roald Bjørklund

Veileder(e)

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 5. juni 2013 10:32 - Sist endret 10. juni 2013 12:20