Disputas om individuelle planer i psykisk helsevern

Cand.psychol. Lene Chr Holum ved Oslo Universitetssykehus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Fra idé til virkelighet! Implementering og bruk av individuelle planer i psykisk helsevern – en kvalitativ studie

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 10.desember 2013, Auditorium 4, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Mestring og myndiggjøring i arbeidet med mennesker med psykiske lidelser - utfordringer i teorigrunnlag og klinisk praksis

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Bengt Åhgren, Nordic School of Public Health, Sverige
  • Professor Tor-Johan Ekeland, Høgskulen i Volda
  • Professor Agnes Andenæs, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Førsteamanuensis Tine Jensen

Veiledere

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 25. nov. 2013 12:14 - Sist endret 27. okt. 2017 13:03