Petra Filkuková

Sist endret 3. jan. 2013 11:02 av Stian Andreassen
Sist endret 7. jan. 2013 09:07 av Stian Andreassen

Petra Filkuková investigated how judgments about products are affected by formal aspects of promotion statements. Can-statements and rhymes proved to be an effective mean how to enhance expectations from products, without necessarily promising anything concrete, which might later turn to be a lie.

Sist endret 3. jan. 2013 23:49 av Svein Harald Milde

Markedsførere og annonsører bruker raffinerte språklige virkemidler for å overbevise mottageren, samtidig som de unngår åpenbare løgner. Petra Filkuková har i sin avhandling studert hvordan folk bedømmer noen slike strategier, som har vært lite studert tidligere, blant annet bruken av ordet «kan» og rimord.