Disputas: Petra Filkuková

M.phil in Psychology Petra Filkuková ved Psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Embellishing the truth: Language effects in consumer communication.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 11.januar, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: The effect of outcome and probability frames on risk perception and decision making

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Vera Hoorens, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
  • Professor Rolf Reber, Universitetet i Bergen
  • Professor Geir Overskeid, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Kjetil Sundet (instituttleder PSI)

Veileder

  • Professor emeritus Karl Halvor Teigen

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 3. jan. 2013 11:03 - Sist endret 2. juli 2015 15:14