Selvhjelp på nett styrker ens psykiske helse

I sin doktorgradsavhandling har Filip Drozd ved Psykologisk institutt, UiO, forsket på effekter av e-helse, en form for selvhjelp på nett. Funnene i avhandlingen viser at det er mulig for friske voksne mennesker å redusere stressnivået og bedre humøret ved hjelp av e-helse, uten menneskelig kontakt.

Formålet med forebyggende og helsefremmende tiltak er å hjelpe så mange som mulig til å ha det så bra som mulig. De fleste ønsker også å leve et så godt liv som mulig, og oppnå langsiktig glede og velvære. Mange er derfor interessert i selvhjelpsressurser, men de færreste selvhjelpsressurser er grundig undersøkt og forsket på.

Drozd argumenterer for en bredere tilnærming til vanlige og friske menneskers psykiske helse. - Studier viser at det er vel så viktig å få friske mennesker til å «blomstre» og ha det godt, og ikke bare hjelpe de med alvorlige psykiske lidelser, sier han.

For mange voksne og friske mennesker, oppleves imidlertid «hverdagsplager» som stress, dårlig humør eller mistrivsel ikke som noe stort problem, som krever profesjonell hjelp. Likevel utgjør slike mindre plager et betydelig problem for samfunnet og den enkelte.

- I et folkehelseperspektiv, kan en liten bedring i de underliggende risiko- og beskyttelsesfaktorene, gjøre mer for en befolknings psykiske helse, enn om vi bare hjelper de med alvorlige lidelser, sier Drozd.

Psykologien har vanligvis nærmet seg psykisk helse gjennom forskning på risiko- og beskyttelsesfaktorer ved å fokusere på bedring hos den enkelte, men vi kan gjøre det bedre. E-helse kan nå en stor andel av befolkningen, er «døgnåpent», og kan styrke den enkeltes ressurser.

- Internett-baserte selvhjelpsressurser kan gi økt oppmerksomt nærvær og optimisme som også er viktige beskyttelsesfaktorer, sier Drozd.

- Utfordringen som ligger framfor oss nå, er å finne gode forretningsmodeller og måter å formidle og spre denne formen for selvhjelp til mange mennesker, sier han avslutningsvis.

Publisert 30. sep. 2013 12:46 - Sist endret 30. sep. 2013 12:46