Ingrid Borren

Sist endret 8. mai 2013 09:17 av ragnsko@uio.no
Sist endret 10. mai 2013 09:21 av ragnsko@uio.no

En ny doktorgrad av Ingrid Borren ved Folkehelseinstituttet viser at sykdom eller funksjonshemming hos en partner kan ha negative konsekvenser for den psykiske helsen til den andre partneren. I tillegg kan ungdommer med sterkt hørselshemmede mødre ha risiko for dårligere psykisk helse enn andre ungdommer.

Sist endret 10. mai 2013 09:21 av ragnsko@uio.no