Disputas: Ingrid Borren

M.phil i psykologi Ingrid Borren ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Somatic illness, disability and caregiver mental health: The association between somatic illness, physical disability or hearing loss and psychological distress or subjective well-being in family members. Findings from the Nord-Trøndelag Health Study.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 24.mai 2013, Auditorium 1, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Årsak og virkning i ikke-eksperimentelle kliniske studier: muligheter og begrensninger

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Margareta Östman, Malmö högskola, Sverige
  • Førsteamanuensis Torbjørn Torsheim, UiB
  • Førsteamanuensis Knut Inge Fostervold, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Kjetil Sundet

Veileder(e)

  • Professor Emeritus Jon Martin Sundet
  • Kristian Tambs

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 10. mai 2013 09:21 - Sist endret 5. nov. 2018 23:06