Lene Berggraf

Sist endret 19. aug. 2013 09:07 av ragnsko@uio.no
Sist endret 28. aug. 2013 09:14 av ragnsko@uio.no
Sist endret 28. aug. 2013 12:12 av ragnsko@uio.no

Stipendiat Lene Berggraf har undersøkt på mikronivå ulike endringsprosesser som fremtrer i psykoterapi for pasienter med særlig unnvikende, tvangspreget eller avhengig personlighetsstil (kluster C personlighetsforstyrrelser). Pasientene mottok enten kognitiv eller korttidsdynamisk terapi.