Partnere blir likere og likere

Doktorgradsstipendiat Helga Ask har funnet ut at de fleste blir kjærester med personer som ligner seg selv, og at likheten øker de første årene i forholdet.

Ask har også funnet at i par hvor den ene får helseproblemer, vil dette ofte henge sammen med dårligere psykisk helse hos partneren.

Ved å studere 20 000 par bekrefter Helga Ask at like barn leker best. Mens det er velkjent fra tidligere forskning at partnere ligner hverandre, er det mer uklart hvordan likheten mellom partnere oppstår. Velger vi partnere som ligner oss selv, eller blir vi like fordi vi påvirker hverandre og deler erfaringer? Svaret er ja på begge spørsmål. Allerede 10-15 år før partnere gifter seg, og kanskje flere år før første møte, ligner de hverandre når det gjelder røyking, alkoholbruk, trening, personlighet, psykisk helse og tilfredshet.

Men likheten mellom partnere endrer seg gjennom forholdet. Fra partnerne møtes til de gifter seg blir de mer og mer like hverandre. Gjennom ekteskapet blir partnerne mer like hverandre i hvor mye de trener, mens graden av likhet i alkoholbruk forblir den samme. Partnerlikheten for psykisk helse, tilfredshet og personlighet avtar noe i løpet av de første 15 årene i ekteskapet, før man, etter å ha vært gift i omtrent 25 år, blir likere hverandre igjen.

Helseproblemer hos den ene partneren kan være belastende også for ektefellen. Resultatene til Ask viser at partnerne til personer med psykiske lidelser eller demens rapporterte et høyere nivå av angst og depresjon og lavere nivå av livstilfredshet sammenlignet med resten av befolkningen. Et unntak er ektefeller til personer med hørselstap – disse hadde ikke mer angst og depresjon enn resten av befolkningen.

Stor helseundersøkelse

Doktoravhandlingen til Helga Ask baserer seg på data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT), hvor alle som bor i fylket ble invitert til å delta i 1985, i 1996 og i 2007. Deltakerne svarte på spørsmål om livsstil, personlighet, psykisk helse og tilfredshet. HUNT-data fra partnerne ble koblet sammen ved å bruke informasjon fra Statistisk Sentralbyrå.

For å studere om partnerlikhet endret seg gjennom forholdet, ble parene delt i grupper etter hvor lenge de hadde vært gift i 1985 eller hvor mange år som gikk fra de ble undersøkt i 1985 til de giftet seg. Gruppene ble deretter sammenlignet med hverandre.

For å kunne si noe om hvor belastende det er å leve med en ektefelle som er psykisk syk, har hørselshemming eller demens, ble partnerens psykisk helse og tilfredshet sammenlignet med nivået til resten av befolkningen.

Publisert 16. mai 2013 09:32 - Sist endret 16. mai 2013 10:40