Disputas: Helga Ask

M.sc. Helga Ask ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Married and cohabitating couples: Spousal similarity and spousal caregiving. Findings from the Nord-Trøndelag Health Study.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 31.mai 2013, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10:15-11:00

Tittel: Den moderne kjernefamilien - en risiko eller en mulighet for psykisk helse og well-being?

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Christina Hultman, Karolinska Institutet, Sverige
  • Førsteamanuensis Oddgeir Friborg, institutt for psykologi, UiT
  • Professor Bente Træen, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Roald Bjørklund

Veileder(e)

  • Kristian Tambs
  • Ellen Langballe
  • Ivar Reinvang

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 16. mai 2013 09:32 - Sist endret 2. juli 2015 15:12