Disputas: Imac Maria Zambrana

M.phil in Psychology Imac Maria Zambrana ved Folkehelseinstituttet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Predicting delay in language development. A longitudinal cohort study from 18 months to 5 years of age.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 4.juni, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: The promise and challenge of using secondary data sets in exploring questions about child development and disorders.

Bedømmelseskomité

  • Professor Catherine Snow, Harvard University, USA
  • Professor Karen Thorpe, Queensland University of Technology, Australia
  • Professor Geir Overskeid, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Anne Inger Helmen Borge

Veiledere

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 18. mai 2012 10:15 - Sist endret 18. mai 2012 10:19