Disputas: Kristin Stedal

Cand.psychol Kristin Stedal ved OUS Ullevål vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

The Neuropsychological Performance of Patients with Anorexia Nervosa.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 6.desember, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Neurocognitive function and implications for treatment of people with anorexia nervosa

Bedømmelseskomité

  • Dr. Ulf Wallin, Research and Development for the Centre of Eating Disorders, Lund, Sverige
  • Dr.psychol Anne-Kristin Solbakk, Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet
  • Professor II Merete Glenne Øie, Psykologisk institutt, UiO

Dr.psychol Anne-Kristin Solbakk, er forhindret fra å delta på disputasen. Dr.Ulf Wallin og Professor II Merete Glenne Øie inntar plassen som henholdsvis 1.- og 2.opponent. Professor Anne Inger Helmen Borge (Psykologisk institutt, UiO) er oppnevnt som settemedlem, og er 3.medlem av komiteen under prøveforelesning og disputas.

Leder av disputas

Settedekan Bjørn Rishovd Rund

Veiledere

For mer informasjon

Pressemelding

Scientific abstract

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 16. nov. 2012 12:19 - Sist endret 3. des. 2012 14:47