Disputas: Gry Stålsett

Cand.psychol Gry Stålsett ved Modum Bad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Existential and Religious Issues in Psychotherapy: Development and evaluation of a new integrative treatment model (VITA) for comorbid depressive disorders.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 19.januar: Auditorium 4, Harald Schjelderups hus (inngang 2).
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel: Diskuter betydningen av terapeutvariabler i psykoterapi, med særlig fokus på terapi med mennesker som har vært utsatt for traumatiserende hendelser

Bedømmelseskomité

  • Professor Owe Wikström, Uppsala universitet, Sverige.
  • Professor Rolf Sandell, Linköpings universitet, Sverige.
  • Førsteamanuensis Nora Sveaass, Psykologisk institutt, UiO.

Leder av disputas

Settedekan Siri Gullestad

Veiledere

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 10. jan. 2012 12:20 - Sist endret 2. juli 2015 15:12