Disputas: Dag Vegard Skjelstad

Cand.psychol Dag Vegard Skjelstad, ved Vestre Viken HF, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Symptoms and signs of the initial prodrome of bipolar II disorder.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 24.september, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Mental disorders : Categories or dimensions?

Bedømmelseskomité

  • Professor Philippe Conus, The University Hospital of Lausanne, Sveits
  • Professor Thomas D. Meyer, Newcastle University, England
  • Professor Jon T. Monsen, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Bruno Laeng

Veileder

  • Professor Arne Holte
  • Professor Ulrik F. Malt

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 29. aug. 2012 14:53 - Sist endret 11. mai 2017 09:48