Disputas: Karoline Brobakke Seglem

M.phil in Psychology Karoline Brobakke Seglem ved Folkehelseinstituttet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Predictors of psychological adjustment among young unaccompanied refugees after resettlement – A population-based study.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 11.desember, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Bronfenbrenner's Bioecological Model of Human Development; its developmental history and methodological implications

Bedømmelseskomité

  • Professor Paul Vedder, Leiden University, Nederland
  • Professor Siv Kvernmo, Universitetet i Tromsø
  • Professor Olav Vassend, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Kjetil Sundet (instituttleder PSI)

Veiledere

For mer informasjon

Pressemelding

Scientific abstract

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 26. nov. 2012 14:11 - Sist endret 4. des. 2012 14:25