Disputas: Monica Sarfi

Cand.psychol Monica Sarfi ved Senter for rus og avhengighetsforskning, SERAF, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Vulnerable but adaptable. A longitudinal study of a national cohort of children born to women in opioid maintenance (OMT) treatment.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 1.juni, Auditorium 4, Psykologisk institutt (inngang 2)

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Hva sier forskningen om hvordan det går med barn til misbrukere. Gi en drøfting i lys av aktuelle modeller

Bedømmelseskomité

  • Docent Pia Mothander, Stockholms universitet, Sverige
  • Professor Arne Vikan, NTNU, Trondheim
  • Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, UiO.

Leder av disputas

Settedekan Siri Gullestad

Veiledere

  • Professor emeritus Lars Smith
  • Professor emeritus Jon Martin Sundet
  • Professor emeritus Helge Waal

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 18. mai 2012 09:28 - Sist endret 2. juli 2015 15:11