Disputas: Joshua Marvle Phelps

M.phil in Psychology Joshua Marvle Phelps ved Psykologisk institutt, UiO, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Social psychological explorations of majority integration attitudes, group boundaries, and diversity ideologies in Norway.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 21.september, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Social Identity Theory -  a unifying framework for understanding intergroup relations?

Bedømmelseskomité

  • Dr. Oliver Christ, Philipps-Universität Marburg, Tyskland
  • Professor Ute Gabriel, NTNU, Trondheim
  • Professor emeritus Astri Heen Wold, Psykologisk instiutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Agnes Andenæs

Veiledere

  • Professor emeritus Reidar Ommundsen
  • Professor Hilde Nafstad

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 7. sep. 2012 13:59 - Sist endret 2. juli 2015 15:11