Disputas: Aina Olsvold

Cand.psychol Aina Olsvold ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Når «ADHD» kommer inn døren. En psykososial undersøkelse av barns, mødres og fedres forståelse og opplevelse av ADHD-diagnose og -medisinering.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 13.september, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Utfordringer for psykologisk forståelse og behandling av barn i et medisinsk/psykiatrisk definert felt - ADHD som et mulig eksempel.

Bedømmelseskomité

  • Professor Karin Zetterqvist Nelson, Linköpings universitet, Sverige
  • Førsteamanuensis Helge Holgersen, Universitetet i Bergen
  • Professor Agnes Andenæs, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Siri Gullestad

Veiledere

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 24. aug. 2012 14:13 - Sist endret 13. aug. 2015 10:51