Disputas: Hanne Weie Oddli

Cand.psychol Hanne Weie Oddli ved Psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Technical aspects in the initial alliance formation. Qualitative analyses of experienced therapists’ behavior and post-treatment reflections.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 3.mai, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Overføring av forskningsbasert kunnskap til klinikk: Dilemmaer og utfordringer, med særlig henblikk på evidensbasert behandling

Bedømmelseskomité

  • Professor Geir Høstmark Nielsen, Universitetet i Bergen
  • Forsker Thomas Mackrill, Terapi- og rådgivningstjenesten TUBA, Danmark  
  • Professor Agnes Andenæs, Psykologisk institutt, UiO.

Leder av disputas

Settedekan Siri Gullestad

Veiledere

  • Professor Helge Rønnestad
  • Professor emerita Sissel Reichelt

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 4. apr. 2012 10:45 - Sist endret 2. juli 2015 15:10