Disputas: Egil Nygaard

Cand.psychol Egil Nygaard ved NKVTS vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos: Posttraumatic stress reactions of Norwegian children and families after the Southeast Asian tsunami.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 20.januar: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 09:15 - 10.00

Selvvalgt emne: Social support after catastrophic events; its impact on recovery especially for children and adolescents.

Dato 20.januar: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Oppgitt emne: How Norwegian tourists' experience of the 2004 Tsunami informs models of traumatic stress development and recovery

Bedømmelseskomité

  • Dr. Nancy Kassam-Adams,Children's Hospital of Philadelphia, USA.
  • Professor Anders Broberg, Göteborgs Universitet, Sverige
  • Professor Ellen Johanne Hartmann, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Bruno Laeng

Veiledere

Ingen offentlige veiledere fordi det er en dr.philos avhandling. Har hatt tett samarbeid med, og støtte av: Tine Jensen, Grete Dyb og Trond Heir.

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 9. jan. 2012 12:27 - Sist endret 9. jan. 2012 15:25