Disputas: Knut Ivar Karevold

Cand.psychol Knut Ivar Karevold ved Karevold Organisasjonspsykologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Reference points at work: Framing of performance, money and time in communication.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 11.mai, Auditorium 3, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Hva er prospektteoriens styrker og svakheter som forklaring på hvordan mennesker gjør bedømmelser?

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus Tommy Gärling, Göteborgs universitet, Sverige 
  • Professor Linda Lai, Handelshøyskolen, BI
  • Professor Geir Overskeid, Psykologisk institutt, UiO 

Leder av disputas

Settedekan Kjetil Sundet (instituttleder PSI)

Veileder

  • Professor emeritus Karl Halvor Teigen

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 25. apr. 2012 15:28 - Sist endret 2. juli 2015 15:10