Disputas: Rune Jonassen

Cand.psychol Rune Jonassen ved Center for the study of human cognition, Psykologisk institutt, UiO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

The Serotonin Transporter Polymorphism in Cognition: Intermediate Phenotypes associated with Emotion Regulation and Brain Function.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 14.september, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: What is the utility of understanding healthy individuals in order to study depression

Bedømmelseskomité

  • Professor Mats Fredrikson, Uppsala Universitet, Sverige

  • Professor Elaine Fox, University of Essex, England

  • Professor Bruno Laeng, Psykologisk institutt, UiO.

Leder av disputas

Dekan Fanny Duckert

Veileder

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 20. aug. 2012 13:24 - Sist endret 17. apr. 2018 14:42