Disputas: Magnhild Høie

Cand.polit og førstelektor Magnhild Høie ved UiA, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Psychosocial predictors and moderators of smoking cessation in three Norwegian samples.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 30.mars, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel: Anvendelse av teorien om planlagt atferd i atferdsintervensjoner: muligheter og begrensninger

Bedømmelseskomité

  • Professor Antti Uutela, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors og School of Health Sciences, University of Tampere, Finland.
  • Førsteamanuensis Nora Wiium, Universitetet i Bergen
  • Professor Reidar Ommundsen, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Roald Bjørklund

Veiledere

  • Professor II Jostein Rise
  • Forsker Inger Synnøve Moan

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 8. mars 2012 15:19 - Sist endret 31. okt. 2013 13:48