Disputas: Marianne Bang Hansen

Cand.psychol Marianne Bang Hansen ved Statens Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Game Over? Adolescent gambling behaviour after interventions in the gambling market – a public health perspective.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 17.april, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Theories of gambling: Implication for situational and structural characteristics

Bedømmelseskomité

  • Professor Mark Griffiths, Nottingham Trent University, England
  • Førsteamanuensis Helge Molde, Universitetet i Bergen
  • Professor Anne Inger Helmen Borge, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Roald Bjørklund

Veiledere

  • Professor II Jostein Rise
  • Forsker Ingeborg Rossow

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 21. mars 2012 09:26 - Sist endret 31. okt. 2013 13:47