Disputas: Torleif Bjordal Halkjelsvik

Master of Science in Psychology Torleif Bjordal Halkjelsvik ved Psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Predictions of Performance Time.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 20.februar. Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel: Models of time perception

Bedømmelseskomité

  • Professor Dan Zakay, Interdisciplinary Center Herzliya, Israel.

  • Professor Rolf Reber, Universitetet i Bergen.

  • Professor Bruno Laeng, Psykologisk institutt, UiO

1.opponent professor Dan Zakay er forhindret fra å delta på disputasen. Professor Rolf Reber og Professor Bruno Laeng inntar plassen som henholdsvis 1.- og 2.opponent. Førsteamanuensis Agnes Andenæs (Psykologisk institutt, UiO) er oppnevnt som settemedlem, og er 3.medlem av komiteen under prøveforelesning og disputas.

Leder av disputas

Settedekan Roald Bjørklund

Veileder

  • Professor emeritus Karl Halvor Teigen

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 1. feb. 2012 12:58 - Sist endret 2. juli 2015 15:09