Parforholdet er viktig for psykisk helse

Par som sliter har dårligere livskvalitet og større sannsynlighet for å utvikle depresjon, mens par som har det godt opplever mindre psykiske plager.

Stipendiat Kristin Gustavson ved Folkehelseinstituttet har undersøkt sammenhenger mellom psykisk helse og kvalitet i parforhold. Hennes doktoravhandling viser at parforholdskvalitet henger sammen med depressive symptomer og generell livskvalitet over tid.

Datamaterialet hun har brukt er fra TOPP-studien, som har fulgt en gruppe norske familier fra 1993 og fram til i dag. Barna og foreldrene har fylt ut spørreskjemaer ved i alt åtte anledninger over 18 år.

Depresjon og parforhold

Gustavsons avhandling viste at personer som var lite fornøyde med kvaliteten på parforholdet, opplevde en økning i depressive symptomer over en toårsperiode. Samtidig så man at depresjonssymptomer hos en eller begge partnerne hang sammen med redusert parforholdskvalitet over tid.

– Forebygging av parproblemer ser dermed ut til å kunne forebygge depresjon, mens forebygging av depresjon kan forebygge parproblemer, sier Gustavson.

Livskvalitet og parforhold

Gustavsons studie viste videre at parforholdsproblemer hang sammen med redusert livskvalitet så mye som 15 år senere. Dette gjaldt imidlertid bare for par som ikke hadde skilt lag i denne perioden. Blant skilte fant forskerne ingen sammenheng mellom parproblemer på ett tidspunkt og livskvaliteten 15 år senere.

Man fant også at skilte personer generelt oppgav lavere livskvalitet enn personer som ikke var skilte.  Dette gjaldt likevel ikke for personer fra parforhold med svært mye problemer. Blant disse personene var det de som var skilt som oppgav høyest livskvalitet.

Publisert 23. apr. 2012 12:43 - Sist endret 25. apr. 2012 12:15