Disputas: Kristin Gustavson

Cand.psychol Kristin Gustavson ved Folkehelseinstituttet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Depressive symptoms, life satisfaction, and relationship quality. A population based longitudinal study.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 11.mai, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Sentrale metodiske utfordringer i forskning på par-relasjoner

Bedømmelseskomité

  • Professor Frode Thuen, Høgskolen i Bergen
  • Professor Lars R. Bergman, Stockholms universitet
  • Førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Settedekan Anne Inger Helmen Borge

Veiledere

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 23. apr. 2012 12:43 - Sist endret 9. mai 2012 15:19