Disputas: Frida Slagstad Gullestad

Cand.psychol Frida Slagstad Gullestad ved Psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Is there an optimal treatment format for personality disorders? Findings from a randomized clinical trial.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 9.februar: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel: Psykoterapiforskningen i et historisk perspektiv med særlig fokus på aktuelle utfordringer og oppgaver

Avhandlingen

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Bedømmelseskomité

  • Professor Rolf Sandell, Linköpings universitet, Sverige.

  • Lektor Susanne Lunn, Københavns universitet, Danmark.

  • Førsteamanuensis Tine Jensen, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Dekan Fanny Duckert

Veiledere

  • Professor Theresa Wilberg

  • Professor Helge Rønnestad

Publisert 18. jan. 2012 16:30 - Sist endret 2. juli 2015 15:08