Disputas: Ramune Grambaite

Master i klinisk psykologi Ramune Grambaite ved Akershus universitetssykehus, Nevroklinikken, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Preclinical and mild cognitive impairment: Neuropsychological profiles and biomarkers.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 2.februar: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel: Executive function: do findings from various disciplines converge?

Bedømmelseskomité

  • Professor Ove Almkvist, Stockholms universitet, Sverige
  • Professor Asta Håberg, NTNU, Trondheim
  • Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk insitutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Anne Inger Helmen Borge

Veileder

  • Professor Ivar Reinvang
  • Professor Tormod Fladby

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 6. jan. 2012 13:18 - Sist endret 2. juli 2015 15:08