Disputas: Leiv Einar Gabrielsen

Cand.polit Leiv Einar Gabrielsen ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet Sykehus HF, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Life goals and meaning in adolescence: General and clinical perspectives.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 9.mai, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Bidrar positiv psykologi til forståelse av psykisk lidelse hos ungdom? En kritisk gjennomgang av forskningen

Bedømmelseskomité

  • Professor Philip Hwang, Universitetet i Göteborg, Sverige.
  • Førsteamanuesis Ingunn Skre, Universitetet i Tromsø.
  • Professor II Jostein Rise, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Settedekan Roald Bjørklund

Veiledere

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 23. apr. 2012 12:42 - Sist endret 26. apr. 2012 09:51