Hukommelsestrening styrker hjernen i tidlig alderdom

Lege og stipendiat Andreas Engvig ved Psykologisk institutt, UiO, har funnet ut at hjernen endrer seg fysisk av hukommelsestrening; hjernebarken ble tykkere i enkelte områder, og underliggende nervebaner styrket. Forsøkspersonene presterte også bedre på hukommelsestester. Endringene i hjernen var proporsjonale med hvor godt forsøkspersonene gjorde det på hukommelsestestene, litt som en muskel som styrkes etter trening.

Ved starten av Engvigs doktorgradsprosjekt spurte han: Er det mulig å påvirke aldringsendringer i hjernen ved å drive hukommelsestrening?

Han designet et to-måneders intensivt treningsprogram for hukommelsen, og brukte avansert hjerneavbildning for å finne svar.

Etter å ha studert mer en førti deltagere, har han nå publiserte holdepunkter for at treningen faktisk påvirker hjernen positivt. Sammenlignet med en kontrollgruppe, fant han fortykning i deler av hjernens ytterste lag, hjernebarken, og styrking av underliggende nervebaner hos de som hadde trent hukommelsen. De målbare endringene i hjernen hang sammen med treningsutbyttet – hvor mye bedre deltagerne hadde blitt til å huske ord.

I doktorgraden har Engvig også studert om hukommelsestreningen kan tilbys til pasienter med hukommelsesvansker. Pasientene ble rekruttert med hjelp fra Hukommelsesklinikkene ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Bærum sykehus. Resultatene viste at treningen var gjennomførbar hos pasienter som fortsatt gjorde det godt på hukommelsestester, men som selv merket at hukommelsen var i ferd med å svikte.

At vi kan endre hjernen fysisk ved å drive mental trening, selv etter fylte 40 år er gode nyheter. At treningen er gjennomførbar også for en gruppe pasienter med subjektive hukommelsesvansker er et første steg mot å overføre forskningsresultatene til klinikken. 

Samlet peker resultatene på den voksne hjernen som et mer livsstilspåvirkelig organ enn tidligere antatt.

Publisert 8. juni 2012 15:37 - Sist endret 11. juni 2012 09:19