Foreldrelykken varer kun 2 år

Vi blir mer fornøyde med livet, når vi får barn. Men lykkefølelsen varer ikke evig. Etter to år er de fleste tilbake «ved start» og er omtrent like fornøyde som de var før den lille var påtenkt. Dette er et av funnene i Gunvor Marie Dyrdals doktoravhandling om hvordan ulike livshendelser påvirker vår opplevelse av lykke.

Hva betyr det for vår opplevelse av lykke å få barn eller å skilles? Hva med økonomiske problemer, sykdom eller død? Det er noen av livshendelsene Dyrdal vurderer  i avhandlingen. Graviditet og fødsel påvirker foreldres  lykkefølelse – eller deres tilfredshet med livet. Dyrdal finner at mødre føler seg mer tilfredse mens de går gravide og i perioden rett etter fødsel.Hos førstegangsforeldre ser vi at både mor og far rapporterer økt  livstilfredshet året før og etter fødsel.  Men to år etter fødselen er tilfredsheten tilbake ved utgangspunktet.

Mødre som er fornøyde med forholdet til partneren under graviditeten opplever  likevel mindre nedgang i  denne velværefølelsen tre år etter fødsel. Et godt parforhold ser ut til å være  viktig for hvor lenge nybakte mødre opplever  tilfredshet med livet.

Sosiale relasjoner betyr mye for opplevd lykke, og forandrer seg  i forbindelse med en fødsel.  Når vi kontrollerer for betydningen av å ha en partner, viser avhandlingen  at barn har en negativ effekt på foreldrenes tilfredshet med livet. Det betyr ikke at de angrer på at de fikk barn. Men livet med små barn kan være slitsomt og utfordrende.

Ulike typer stress kan dessuten ha langvarig effekt på opplevelsen av tilfredshet. Dyrdal undersøker både kort- og langtidseffekten av forskjellige stressfaktorer. Sykdom og dødsfall påvirker velværet på kort sikt, men har  liten betydning i det lange løp. Derimot har økonomiske problemer og skilsmisse langvarig negativ effekt på livstilfredshet.

Avhandlingen baserer seg på to store datasett; den norske Mor- og barnundersøkelsen som følger mødre gjennom graviditet og 3 år etter fødsel, hvor studie 1 baserer seg på svar fra 67 355 mødre mens studie 3 48 032 kvinner. Det andre store datasettet som er benyttet i denne avhandlingen er den tyske undersøkelsen German Socio Economic Panel Study (GSOEP ) hvor 3672 individer ble fulgt årlig i opp til 22 år.  

Publisert 4. okt. 2012 12:25