Disputas: Maria Teresa Grønning Dale

Cand.polit Maria Teresa Grønning Dale ved Folkehelseinstituttet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Well-being among mothers of children with congenital heart defects.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 7.desember, Auditorium 3, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Subjective well-being and adaptation: Do we always return to our well-being "set-point"?

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Elisabeth M.W.J. Utens, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Nederland.
  • Professor Joar Vittersø, Universitetet i Tromsø
  • Førsteamanuensis Pål UIleberg, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Roald Bjørklund

Veiledere

For mer informasjon

Pressemelding

Scientific abstract

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 21. nov. 2012 09:53 - Sist endret 26. nov. 2012 16:54