Disputas: Mona Bekkhus

Master of Philosophy in Psychology Mona Bekkhus ved Psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Pre- and Postnatal Risk Research and Behaviour Problems in early Childhood.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 27.januar: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel: Intrauterine and extra-uterine stressors: Theoretical perspectives on mechanisms underlying their effects on early childhood maladaptative behavior.

Bedømmelseskomité

  • Senior lecturer Louise Arseneault, King's College London, England.
  • Professor Hans Koot, VU University Amsterdam, Nederland.
  • Førsteamanuensis Anne Mari Torgersen, Psykologisk institutt, UiO.

Leder av disputas

Settedekan Kjetil Sundet (instituttleder PSI)

Veiledere

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 17. jan. 2012 10:03 - Sist endret 9. jan. 2020 14:11