Disputas: Schale Azak

Cand.psychol Schale Azak ved Nic Waals institutt, LDS, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Differential developmental pathways among young children of depressed mothers.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 24.mai, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Emerging Theories in Developmental Psychopathology: Do they advance our understanding of children's development in the face of adversity?

Bedømmelseskomité

  • Professor Philip Hwang, Universitetet i Göteborg, Sverige
  • Early Research Professor Elizabeth Anne Shirtcliff, University of New Orleans, USA
  • Professor Anne Inger Helmen Borge, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Siri Gullestad

Veiledere

  • Professor emeritus Lars Smith
  • Førsteamanuensis Anne Mari Torgersen

For mer informasjon

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 11. mai 2012 13:59 - Sist endret 31. okt. 2013 13:46