Disputas: Torun Marie Vatne

Cand.psychol Torun Marie Vatne ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Communication of illness related experiences of chronically ill children and the effect of Sisom, a computerized symptom assessment tool.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato 8.september: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
Tid: 10:15 - 11.00

Tittel: The pro and cons of using tailored computer-mediated communication to enhance child participation in medical encounter

Bedømmelseskomité

  • Professor Christine Eiser, The University of Sheffield
  • Assistant professor H.Kiek Tates, Tilburg University, Nederland
  • Professor Anne Inger Helmen Borge, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Prodekan Marianne Lien

Veileder

  • Professor Arnstein Finset (hovedveilder)
  • Professor II Margarete Vollrath (kontaktveileder)
  • Professor Cornelia M. Ruland (biveileder)

For mer informasjon

Pressemelding.

Vitenskapelig sammendrag.

Pressekontakt

Informasjonsrådgiver Svein Harald Milde

Publisert 16. aug. 2011 14:33 - Sist endret 25. aug. 2011 10:08